Exeter УвійтиРеєстрація

Реформі приватних виконавців бути?!

25.05.2017

15 травня розпочався перший кваліфікаційний іспит для осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватних виконавців. Можна підвести перші підсумки цього дійства. З двадцяти п’яти осіб, які були допущені до першого іспиту, з’явилися на іспит дев’ятнадцять кандидатів.

Порядком допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2016 № 3053/5, передбачене автоматизоване анонімне тестування, яке складається з теоретичної частини, ситуаційних завдань та практичного завдання.

Теоретична частина автоматизованого анонімного тестування складається зі ста тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування з майже двох тисяч тестових питань, оприлюднених Міністерством юстиції України. Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в 0,5 бала. Максимально можна отримати 50 балів. Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше 35 балів, тобто потрібно правильно відповісти на 70 тестових питань. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання ситуаційних завдань. В попередній редакції Порядку допуску до професії прохідний бал на першому етапі іспиту складав 40 балів – 80 правильних відповідей.

Перший етап іспиту – теоретичну частину – склали всі кандидати, що свідчить про достатньо високий рівень їх підготовки. Також це обумовлено тим, що питання теоретичної частини кваліфікаційного іспиту було оприлюднено і всі, хто мав бажання, мав змогу підготуватися.

Другий етап іспиту — ситуаційні завдання автоматизованого анонімного тестування включають в себе п’ять завдань по п’ять питань кожне. Максимальна кількість балів – 25. Ситуаційні завдання вважаються виконаними, якщо за результатами їх виконання набрано не менше 20 балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання практичного завдання. У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання ситуаційних завдань, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала іспит.

Другий етап іспиту не склали шість осіб, що складає одну третину кандидатів, і це дуже багато. Чому так сталось? Завдання другого етапу не були оприлюднені і люди не мали змоги підготуватися належним чином. Особливо це стосується тих, хто не працював у виконавчій службі і не має достатніх практичних навичок. Крім того, підрахунок балів ведеться окремо за перший етап і другий етап. І якщо ви набрали максимальну кількість балів на першому етапі, вони не зарахуються на другому етапі іспиту. Прохідний бал на другому етапі, на відміну від першого, не зменшено.

На третьому етапі іспиту (практичне завдання) особа, використовуючи комп’ютер, повинна підготувати ґрунтовну мотивовану відповідь та за необхідності проект процесуального документа. Оцінювання виконаного особою практичного завдання здійснюється Кваліфікаційною комісією без присутності осіб, що виконували практичне завдання, та за відсутності у Кваліфікаційної комісії інформації про те, якою саме особою виконано практичне завдання. Практичне завдання оцінюється від 0 до 25 балів за п’ятьма критеріями: законність прийнятого рішення; обґрунтованість; відповідність проекту процесуального документа формі і змісту згідно з вимогами законодавства; дотримання правил правопису; дотримання загальних правил українського ділового мовлення.

15 травня складання третього етапу іспиту не відбулося через раптове відключення енергопостачання в будівлі Міністерства юстиції. Кандидати, які склали перший та другий етапи іспиту, писали практичне завдання 22 травня. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо особою набрано не менше 70 балів. Але Порядком допуску до професії не передбачено звільнення від проходження третього етапу іспиту кандидатів, які за підсумками перших двох етапів набрали 70 балів і вище, що є достатнім для складання іспиту. Тому кандидати, які фактично склали іспит за підсумками двох етапів 15 травня, все ж таки від гріха подалі писали практичне завдання 22 травня.

Як свідчать відзиви кандидатів, третій етап виявився найскладнішим і визвав багато суперечок. З 13 осіб, які пройшли перші два етапи тестування, за результатами третього етапу склали іспит 10 осіб. Але навіть ті, хто успішно склав іспит, з обуренням обговорюють оцінки за практичне завдання, які є дуже низькими і несправедливими на думку кандидатів. Такі несправедливо низькі оцінки пов’язують в тому числі з недостатньою компетенцією членів кваліфікаційної комісії, серед яких тільки один має досвід роботи в органах виконавчої служби. Наприклад, як можна отримати 2,1 бали за складання процесуальних документів за п’ятьма критеріями? Тобто 0 балів за українське мовлення, 0 балів – правопис, 0 – законність. Це ж не художній твір, а суто юридичний документ. Є шаблон, до якого підставляєш вихідні дані. Так, можна не пам’ятати всі статті законодавства, але не можна розглядати це як суттєвий недолік. Юрист не повинен знати напам’ять номери статей, він повинен вміти їх застосовувати в практиці. Тобто, як всі і очікували, третій етап кваліфікаційного іспиту виявився самим непрозорим, незрозумілим та упередженим.

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачає, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування. Практичне завдання за своєю суттю не автоматизованим і не є тестуванням, тому включення його до іспиту приватних виконавців суперечить вимогам закону. Практичне завдання передбачає написання процесуального документа за фабулою, яка дається окремо кожному кандидату. Складати процесуальний документ потрібно на чистому аркуші паперу, користуватися нормативними актами та будь-чим взагалі забороняється. Тобто, потрібно знати напам’ять статті законодавства, шаблони процесуальних документів, які використовуються в автоматизованій системі виконавчого провадження. Крім того, деяким кандидатам потрібно було скласти не один процесуальний документ, як передбачено Порядком допуску до професії, а два чи три документа. Для виконання практичного завдання дається одна година, що, як виявилось, замало для складання декількох процесуальних документів.

Не дивлячись на те, що прохідний бал для приватних виконавців нещодавно було знижено з 80 до 70 балів, це все ж таки дуже висока планка. Для прикладу, прохідний бал тестування кандидати в державні службовці категорії А (вищий корпус державної служби) складає 60 %, з 40 тестових питань вони повинні відповісти на 24, аби бути допущенними до другого етапу іспиту. За виконання ситуаційного завдання оцінювання здійснюється кожним членом кваліфікаційної комісії — 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання; 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Тобто ніяких вимог до законності прийнятого рішення, обґрунтованості, дотримання правил правопису, правил українського ділового мовлення. Хоча, якщо порівнювати повноваження приватних виконавців з державними службовцями вищих категорій посад, від останніх залежить набагато більше і знання в них повинні бути набагато глибші. Незрозуміло, чому таке упереджене ставлення до приватних виконавців.

Очевидно, що до Порядку допуску до професії приватного виконавця потрібно вносити зміни: зменшувати прохідний бал та оприлюднювати ситуаційні завдання, а також скасувати практичне завдання, яке по своїй суті не є автоматизованим тестуванням.

Кандидат у приватні виконавці Денис Матвійчук

Джерело: http://ispolnitel.com/publications/103-reformi-privatnikh-vikonavtsiv-buti

ОБРАТИ ВИКОНАВЦЯ