Exeter УвійтиРеєстрація

Наказ «Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців»

07.12.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2016  № 3596/5

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2016 р.

за № 1607/29737

 

Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

 

Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» та з метою забезпечення державних та приватних виконавців інформацією про осіб боржників, які отримують пенсії, та інформації про джерела отримання доходів боржників — фізичних осіб НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, що додається.
 2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство «Національні інформаційні системи».
 3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Поліщук Д.В.) продовжити обмін інформацією та у двомісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією та належне виконання цього наказу.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3544/5 «Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2011 року за № 1494/20232.
 5. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 6. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності статті 8 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», але не раніше дня його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Шкляра В.С.
 

Міністр

П. Петренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

07.12.2016 № 3596/5

Постанова правління

Пенсійного Фонду України

07.12.2016 № 28-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2016 р.

за № 1607/29737

 

 

ПОРЯДОК

надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

 

 

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» та визначає процедуру надання інформації Пенсійним фондом України про осіб-боржників, які отримують пенсії, та інформації про джерела отримання доходів боржників — фізичних осіб на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
 2. Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд України надає інформацію про фізичних осіб-боржників, які отримують пенсії, розмір їх пенсій та найменування органу Пенсійного фонду України, на обліку в якому перебуває боржник, та інформацію про фізичних осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про їх останнє місце роботи.
 3. Формат, структура файлів запитів та файлів відповідей, форма журналів обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються протоколами обміну інформацією.
 4. Технічна підтримка інформаційного взаємообміну Пенсійного фонду України з органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями здійснюється Пенсійним фондом України та державним підприємством «Національні інформаційні системи».
 5. Дані відправляються та передаються в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 6. Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити  здійснює державне підприємство «Національні інформаційні системи».
 7. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
 8. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою реалізації забезпечення належного виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
 

Директор Департаменту

правосуддя та національної

безпеки Міністерства систем

юстиції України

 

 

 

О.М. Олійник

 

Директор Департаменту

інформаційно-аналітичних

та електронних реєстрів

Пенсійного фонду України

 

 

 

О.М. Малецький

 

Публікації документа

 

 

 

ОБРАТИ ВИКОНАВЦЯ